15 tháng 2, 2008

Technical avoiding White spot virus

Bài viết bằng tiếng Anh về bệnh Đốm trắng.
Có tên : Shrimp Farming Issues and Management of White Spot Virus
Tác giả : George Chamberlain
Global Aquaculture Alliance – St. Louis, Missouri, USA

14 tháng 2, 2008

Dinh dưỡng và thức ăn cho tôm

Bài này đăng tải bài viết về Dinh dưỡng và thức ăn cho các loài Tôm, về Sinh lý tiêu hoá, nhu cầu dinh dưỡng, cũng như nguyên liệu và phương pháp sản xuất thức ăn viên.

Chú ý : Để đọc bài viết khổ lớn trên máy tính, bạn Click chuột vào "Trình Đơn", sau đó Click vào liên kết "Dinh dưỡng và thức ăn cho tôm". Bạn cũng có thể lấy liên kết dưới chữ "Nhúng" để đưa vào trang Web hay Blog của bạn.