3 tháng 4, 2009

Phòng ngừa bệnh Virus trong ao nuôi tôm

Bài viết dưới đây hướng dẫn cách phòng ngừa bệnh Virus tong ao nuôi tôm. Hy vọng bài viết bổ ích cho những ai quan tâm, nhất là các sinh viên chuyên ngành nuôi trồng thủy sản.