SÁCH THỦY SẢN

Giáo trình nuôi Giáp xác
Giáo trình nuôi Giáp xác của Giảng viên Khoa Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang (trước đây là Đại học Thủy sản Nha Trang)

Bệnh của Tôm nuôi và Biện pháp phòng trị
Sách của Tiến sỹ Bùi Quang Tề - Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 do Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội xuất bản năm 2003

Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals 2009
Là cuốn sách do tổ chức Sức Khoẻ Động Vật Thế Giới (OIE) xuất bản . Sách hướng dẫn chi tiết nhiều phương pháp chẩn đoán các tác nhân khác nhau gây bệnh trên các loài động vật thuỷ sản. Các phương chẩn đoán được trình bày rất chi tiết và dễ hiểu.

Qui trình hướng dẫn nuôi tôm sú thâm canh
Dự án VIE/97/030 - Phát triển Nuôi trồng thủy sản ven biển năm 2004. Với sự hợp tác của Bộ Thủy sản, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc và Tổ chức Lương nông Thế giới.